IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

IZBORNI KOLEGIJI
voditelj: prof. dr. sc. Alan Uzelac

ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA
 
= = = = = = = = = = = =
 

****** Studenti iz ranijih generacija i njihovi radovi ******

 

* Organizacija pravosuđa *

 
Marija Petrović (2007) Petrović: Obvezatno osiguranje odvjetnika (rad, prezentacija)
Jasna Robić (2007) Sudski savjetnici (rad, prezentacija)
Matej Dukanović (2006) Oglašavanje odvjetnika
Marko Elijaš (2006) Pravo na suđenje u razumnom roku
Tamara Igrec (2006) Efikasnost pravosuđa - zaštita prava na suđenje u razumnom roku (ZS)
Ivana Knezović (2005) Pobijanje arbitražnih pravorijeka
Anka Kovač (2005) Nezavisnost sudstva
Martina Lokner (2005) Prijenos nadležnosti: efikasnost ili uskrata prava na sud?
Marta Petran (2005) Odvjetništvo u Hrvatskoj
 

* Izvansudsko rješavanje sporova *

 
Iva Čatipović (2010) Neki problemi i otvorena pitanja u rješavanju sporova mirenjem (rad, prezentacija)
Dalibor Ilić (2007) Patološke arbitražne klauzule (rad)
Marija Sabljo (2007) Mirenje u individualnim radnim sporovima (rad, prezentacija)
Karamatić (2007) Mirenje u trgovačkim sporovima (rad, prezentacija)
Ines Poljan (2007) Rješavanje sporova nagodbom (rad, prezentacija)
Ana Barić (2006) Ograničenje izbora mjesta arbitraže prema ZA
Domagoj Kožul (2006) Arbitar (rad)
Zrinka Kiš (2006) Mirenje u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji
Maja Mitrović (2006) Mirenje i arbitraža u kolektivnim radnim sporovima
Kristina Budeš (2005) Arbitraža i mirenje u radnim sporovima
Renata Burek (2005)  
Ognjenka Manojlović (2005) Postupak medijacije
Danijela Premužić (2005) Ugovor o arbitraži
Katarina Logožar (2005) Izmiritelj